Select a Season


close
Ca Khuc Tram Huong by Dao Kim
Uploaded by Richard Gard at Saint Thomas More Chapel at Yale on 2019-11-09
Vietnamese - "My words like incense reach to the heavens, shimmering the heavens."
English translation by Sr. Hoa Nguyen and Fr. Tat T. Hoang, C.Ss.R.
cloud_upload Upload PDF

Ca Khúc Trầm Hương
Sweet Odor of Love
ĐK: Lời con như trầm hương, Bay lên tới thiên đường, Bay lên tới thiên đường, Cho lung linh ánh nhiệm mầu, (Lên tới thiên đường nhiệm mầu) Thiết tha là như cánh vạc kêu sương, Chúa ơi! Chúa ơi! Lòng con chân thành dâng, Vinh quang Chúa muôn vàn, Không gian mấy tơ vàng, Đây cao siêu lễ tôn thờ, (Con khấn xin người thương tình) Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương, ban muôn hồng ân.
Refrain: My words like incense reach to the heavens, reach to the heavens, shimmering the heavens.
(Rising up to heavenly reign). Longing for your holiness, Oh Lord! My God! I humbly praise you, hallow be your name and prosperous land, here is our offering. (Oh Lord, hear our prayer). Oh Lord, grant us your blessings and boundless grace.

1. Chúa ơi! bênh vực con luôn,khỏi những quân gian thù, hằng mưu ác hại con. Cánh tay, con này vươn cao, như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.
English: Oh Lord, save me from all enemies that want to destroy me. My hands open to you, like dry land needs rain, my soul yearns for you.
2. Chúa ơi! con hằng trông mong, được ở trong nhà người, ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng, ơn thánh Chúa dạt dào, dìu con lên tới đỉnh cao.
English:Oh Lord, I am yearning to live in your house forever and ever. My prayer, like an incense, God’s boundless love leaps me to holiness.

You're editing Ca Khuc Tram Huong by Dao Kim
✔️ Save Changes ✖️ Cancel
cloud hymnal Cloud Hymnal · Guided Tour
close
Hi! This is the Guided Tour Message!
notifications